01 / ייעוץ
מקדמי

שלב א /
חוות דעת לבדיקת היתכנות
לפני חתימת הסכמים

התקבלה החלטה לשפץ את המבנה!
מכאן ועד התחלת הנעת התהליך עולות הרבה שאלות ותהיות, ונדרשות מגוון החלטות
שישפיעו באופן נחרץ על תוצאות השיפוץ.

לרוב, כמות האינפורמציה, מספר הגורמים הקשורים להחלטות מסוג זה והצורך לקשר בין כל הקצוות מייצרים מערבולת אינפורמציה הדורשת ארגון וניווט המידע לכדי מסמך סופי מסודר המקיף את כל הנתונים הדרושים להנעת התהליך בצורה מסודרת וחלקה. לנו יש תמהיל מוסדר שנקרא "ייעוץ מקדמי" טרום התחלת הנעת תהליך השיפוץ. התהליך כולל שלושה מרכיבים עיקריים:

01/3שותפים
לדרך

01/2כתיבת מסמך
חוות דעת

01/1בדיקת הנכס והיתכנות
כדאיות לשיפוץ

01/1 בדיקת נכס ראשונית והיתכנות מיצוי אפשרויות

הדרך המומלצת להפעיל את התהליך היא על ידי חלוקתו לאבני דרך ברורות בסדר כרונולוגי שיאפשר התקדמות בטוחה ופרגמטית.
השלב המקדמי המתבקש מתמקד בבדיקת היתכנות אפשרות לשפץ את המבנה, על כל המשמעויות הנוגעות בעניין: כדאיות השבחה לבעלי הנכסים מחד וליזמים מאידך. אנו מספקים בדיקה מקדמית מקיפה הכוללת את כל מרכיבי ההיתכנות הרלוונטיים בשלושה שלבים:
שלב ראשון: בדיקת כשירות הנכס מול הרשויות ואפשרויות מיצוי זכויות בנייה לצד רישומי מקרקעין של הנכס על כל יחידותיו.
שלב שני: תכנון אדריכלי מקדמי בסיסי לבדיקת אפשרויות תוספות בנייה לפי מיצוי כל הזכויות האפשריות ואפשרויות הוספת קומות, הרחבת יחידות דיור קיימות, הוספת ממ"ד, מעלית, חניות.
שלב שלישי: בדיקת רלוונטיות מול כל יועצי התכנון – אפשרויות תוספת בנייה ובדיקת רישומי מקרקעין והיבטים חוזיים מול עו"ד ושמאי.
אנו מספקים בדיקה מקיפה וקפדנית ברזולוציות הנדרשות לשם הגעה למסקנות מבוססות עם כל האסמכתאות הדרושות ועם כל הפתרונות לבעיות שיתכן שתתעוררנה כתוצאה מאילוצי תכנון.

01/2 כתיבת מסמך חוות-דעת

הבדיקה המקדמית מהווה נדבך משמעותי בהתנעת התהליך ועוזרת באופן משמעותי בשלב המו"מ בין כל הגורמים בעלי הדעה הקשורים לאופי השיפוץ והתהליך הנדרש.
אנו מעלים את כל ממצאי הבדיקות המקדימות וההיתכנות על גבי מסמך חוות דעת. מסמך זה יכלול את כל האינפורמציה הכלולה בבדיקות המקדמיות: אדריכלות, רישומי מקרקעין, עלויות ותשואה. כל המידע יהיה מלווה באסמכתאות המבססות את המידע: החל בתוכניות אדריכליות של מצב קיים לעומת תכנון מוצע, דרך מסמכי עו"ד, שמאי, קונסטרוקטור וכלה בכל מסמך נוסף שיידרש ככשיר לצורך גיבוש מסמך חוות דעת אמין שיוכל להוות אבן בוחן לאפשרויות פיתוח הליך השיפוץ.
אנו רואים במסמך חוות הדעת כלי משמעותי ליצירת בהירות ושקיפות בין כל בעלי האינטרס שאמורים לגבש בסופו של דבר הסכם ממנו כל אחד שואף למצות את האינטרסים שלו בתהליך.

01/3 שותפים לדרך

במאמצינו להגיע לחוות דעת המקיפה את כל האינפורמציה הדרושה והאמינה בנכונות שלה, אנו מקפידים לקבל ייעוץ מקצועי ואמין מכל בעלי המקצוע שיכולים לסייע לנו להרחיב את המידע בנוגע לכל הנקודות הדרושות להגעה למסמך ממצא: החל ביועצי תכנון כדוגמת קונסטרוקטור, יועץ תנועה, מודד מוסמך וכלה ביועצים מתחומים משיקים כדוגמת עו"ד ושמאי מקרקעין. הניסיון שלנו מאפשר לנו לעבוד עם מיטב היועצים הקיימים בשוק.