03 / ייצוג
בעלי נכסים
ומשקיעים

שלב ג / ייצוג בהליכי משא ומתן
משקיעים מול בעלי נכסים /
בעלי נכסים מול משקיעים

שיפוץ מבנה מגורים קיים מייצר מצב טעון אינטרסים בין בעלי הנכס (דיירי המבנה) לבין היזם / המשקיע בעלויות השיפוץ. היות ומדובר בתהליך בנייה שכרוך בהליכי תכנון ורישוי מורכבים, רוב המחלוקות מתומצתות לשיקולי תכנון אדריכלי כאלו ואחרים, לצד החלטות מתחומי ייעוץ נוספים כדוגמת חוקי המקרקעין, עליהן אחראי עו"ד הפרויקט.

המחלוקות ברובן נוצרות עקב אי-העברת אינפורמציה בין הגורמים בצורה נכונה ומקצועית המלווה בפרשנות טרמינולוגית המפשטת את הליכי הרישוי כמו גם את התכנון. אנו משמשים כעזר למי מהצדדים – בעלי הנכס או היזם המשקיע – מייצגים את עמדתו התכנונית ומייעצים לו בנוגע לדרכי פעולה פרגמטיות לגישור על מחלוקת על מנת לאפשר תהליך תכנון ובנייה חלק עד גמר הביצוע.

03/3ייעוץ ליזמים

03/2ייצוג בעלי נכסים

03/1ייצוג משקיעים

03/1 ייצוג יזמים

אנו מייצגים את היזמים מול כל הכוחות הפועלים בפרויקט:
מול בעלי הנכסים בהיבט התכנוני והאדריכלי: החל בהצגת תכנון ופירוט מלא של האפשרויות הקיימות למיצוי הנכס, דרך השתתפות בפגישות דיירים מרוכזות, וכלה בהצגת פתרונות תכנון ומענה לכל בעיה שתתגלה על ידי השכנים ושיידרש לה פתרון אדריכלי.
מול רשויות התכנון: מעבר להליך הרישוי השגרתי, אנו מקדמים את האינטרסים של היזמים ברשויות, בין באמצעות פגישות חריגות במקרים של מעצורים תכנוניים ובין מול מנהלי התכנון בעירייה או בדרך של ייצוג בוועדות התכנון.
מול קבלני הביצוע: אנו משתפים פעולה עם היזמים במו"מ מול קבלני הביצוע בשלב הרכש ומכרוז הפרויקט ובשלב הגשת החשבונות. אנו יודעים להציע אלטרנטיבות ביצועיות במקרים של בעיות טכניות ספציפיות או פתרונות שנמצאו ושהם בעלי עלויות חריגות.

03/2 ייצוג בעלי נכסים (דיירים)

בעלי נכסים שמעוניינים להתאגד וליזום את שיפוץ המבנה בדרך של ליווי מימון חיצוני יוכלו לקבל ליווי מלא הכולל:
// חוות דעת מקדמית לבדיקת היתכנות.
// מסמך עסקה לדיון מול משקיעים פוטנציאליים, המציג את אפשרויות התכנון מחד ואת יכולת התשואה של השיפוץ מאידך, ושיכלול גם תוכניות מכר, כתבי כמויות ואומדני עלויות.
// ייצוג הדיירים מול משקיעים משלב ההיתכנות ועד שלב חתימת הסכמים.

03/3 ייעוץ ליזמים ובעלי נכסים

בעלי עניין ביזמות תמ"א ללא נסיון קודם, כדוגמת בעלי נכסים או אנשי עסקים המעוניינים לנסות השקעה בפרויקטים נדל"ניים בערוץ תמ"א 38, יוכלו לקבל ייעוץ מלא לגבי אפיון מרכיבי התכנון למיצוי זכויות בנייה, איתור מבנים כשירים לייזום תמ"א 38 וכמובן ייצוג מלא.