02 / תכנון
ועיצוב מבנה

שלב ב /
תכנון ועצוב מבנה / תצורת מבנה
עיצוב פנים / פיתוח שטח
רישוי ותוכניות ביצוע לקבלן

תכנון ושיפוץ מבנה בערוץ תמ"א 38 מקפל בתוכו דיון עסקי בין שני גורמים: בעלי הנכסים (דיירי הבניין) מצד אחד, והיזם המשקיע מן הצד השני. כל אחד מן הצדדים מעוניין למצות את מקסימום האינטרס שלו בתוצאה הסופית: הדיירים מעוניינים לקבל את מיקסום אפשרויות התכנון – הגדלת נכס פרטי + שיפוץ המבנה, והיזם שואף למקסם את יכולת התשואה של השיפוץ, וזאת לרוב על ידי מיצוי מקסימלי של אחוזי הבנייה וריבוי יחידות דיור.

ניכר כי שלב התכנון מהווה נדבך משמעותי עבור שני הצדדים ככלי אסמכתא לשם אימות נתוני ההסכם בפועל. משרדנו מתמחה בתכנון אדריכלי בעל ראייה רחבה הכוללת את כל ההיבטים הנדרשים לשם הגעה לתוצאות תכנון גבוהות: החל בתכנון פונקציונלי, דרך תכנון ועיצוב אדריכליים למבנה וכלה בעיצוב פנים לדירות מגורים ולאזורים ציבוריים. התכנון יכלול:

02/4 שירותי עיצוב פנים לבעלי נכסים

02/3 רישוי והפקת תכניות ביצוע כולל ליווי גמר ביצוע

02/2 תכנון ועיצוב סופי
לשלב ההסכמים

02/1 תכנון בסיסי בשלב
ההיתכנות

02/1 תכנון בסיסי בשלב ההיתכנות

אנו מספקים תכנון מקדמי בשלב חוות הדעת הראשונית. תכנון זה יכלול תכנון מדגמי לקומות טיפוסיות, הן להרחבת קומות קיימות והן לקומות תוספת חדשות. התכנון יציג את מספר יחידות הדיור הנוספות, את המבנה החדש של הדירות הקיימות, תוספת ממ"ד, מעלית, חניות, פיתוח אזורים ציבוריים כמו חדרי מדרגות, לובי וגינון. התכנון יהיה ברמה סכמתית, אך יהווה בסיס לתכנון לביצוע בהמשך.

02/2 תכנון ועיצוב סופי לשלב ההסכמים

לאחר ההסכמים הראשוניים בין היזם לבעלי הנכסים, אנו נציג תכנון מפורט ברמת ארגון המבנה וצורתו. תכנון זה יהיה מבוסס על הצעת התכנון שהוצגה בשלב ההיתכנות.
התכנון יכלול היבטים ברמת יחידת דיור בודדת כדי להמחיש לבעלי הנכסים את התכנון המחודש של יחידת הדיור שבבעלותם: הוספת שטחים כולל ממ"ד ומרפסות ותכנון תלת-מימדי, החל בצורת המבנה החיצונית בכל החזיתות וכלה באזורי התכנון הנלווים כדוגמת קומת הלובי וחדרי המדרגות בהם תשולב מעלית, אזורי הגינון והחניה. אנו פועלים להציג תכנון מודרני המשתלב ברקמה העירונית ומעשיר אותה. התכנון שאנו מבצעים מהווה אינטרס אישי עבור כל הצדדים: הן עבור בעלי הנכסים, שרואים בו שיפור רמת החיים ואפשרות להעלות את רמת ערך הנכס, והן עבור היזמים שרואים בו מכשיר שיווקי לקידום יכולות התשואה של המבנה הסופי.

הוספת
מרפסות

תכנון
פיתוח-שטח

הוספת
מקומות חניה

הוספת
מעלית

הוספת
ממדי"ם

תכנון תוספות בנייה
בניה

02/3 רישוי והפקת תכניות ביצוע כולל ליווי גמר ביצוע

עם השלמת כל ההסכמים בין בעלי הנכסים והיזמים, כששלב הביצוע כשיר, אנו נספק את כל האינפורמציה הדרושה לקבלנים המבצעים כדי להתחיל את עבודות הביצוע באתר. אנו נספק תוכניות ביצוע מקיפות בשלב א' ברמת מכרז ומלוות בכל נספחי יועצי הביצוע, כולל כל המפרטים והאפיונים, לצד כתבי כמויות לצורך תמחור עבודות הביצוע; ובשלב ב', לאחר השלמת כל תהליך הרישוי וההגעה להיתר בנייה, נספק תוכניות ביצוע מפורטות.
לאחר 15 שנות עבודה בפרויקטים מורכבים והתנסות במגוון רחב של תחומי ביצוע, באפשרותנו להשתמש בכל הכלים הנדרשים להפקת סט תוכניות ביצוע מקיף ואיכותי לשם הובלת שלב עבודות הביצוע לרמת תוצאה סופית גבוהה ביותר, לשביעות רצונם של המזמין והמבצע כאחד. אנו עובדים עם כל יועצי הביצוע בשיתוף פעולה מלא, החל משלב אפיון העבודה וקליטת היועץ ועד שלב סיום עבודות הביצוע.
בידינו הניסיון והידע הנדרשים לשם הובלת תהליך הרישוי עד לקבלת היתר הבנייה, ואנו מתמחים בסנכרון בין הליך ההיתר לבין הליך מקביל ורוחבי בלא לעכב את מועד התחלת הביצוע.

02/4 שירותי עיצוב פנים לבעלי נכסים

פרויקט בערוץ תמ"א 38 הוא בסופו של דבר מיזם נדל"ני; וככזה, הוא מחייב הענקת אפשרות לבעלי הנכסים להתמודד עם דרישות עיצוב הפנים, הן לבעלי הדירות הקיימות שמעוניינים לשלב את ההרחבה עם תכנון הדירה הקיימת והן לרוכשים החדשים של יחידות הדיור הנוספות.
באפשרותנו להציע שירותי עיצוב פנים בעלי תפיסת תכנון ועיצוב מודרנית ומשכנעת, בין בהיבט הפרקטי של ניצול החלל ובין בהיבט העיצובי על מנת לאפשר למשתמש הסופי בחלל ליהנות מעיצוב פנים מודרני וחדשני.
אנו מעסיקים את מיטב מעצבי הפנים, שיאפשרו לשני הצדדים – בעלי הנכסים והיזמים – להגיע לתוצאות עיצוב פנים גבוהות במיוחד.